Proje Ortaklığı

Proje Ortaklığı

Avrupa Birliği ve yerel hibe projelerinde sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşların daha başarılı olması için hem planlama hem de uygulama aşamasında birlikte çalışarak sinerji yaratmaya devam ediyoruz.

Sizler de işbirliği yapmak isterseni gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki projelerinizde YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ olarak işbirliği yapmaya hazırız.